Αφασία

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ

Η Αφασία είναι μία επίκτητη διαταραχή της επικοινωνίας, που μειώνει την ικανότητα επεξεργασίας του λόγου, ενώ δεν επηρεάζει την νοημοσύνη. Η Αφασία μειώνει την ικανότητα της ομιλίας ενός ατόμου και της κατανόησης της ομιλίας των άλλων. Η συνηθέστερη αιτιολογία της αφασίας είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ο όγκος εγκεφάλου ή άλλη νευρολογική αιτιολογία. Η Αφασία είναι πιο συχνή σε ηλικιωμένα άτομα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Έχουμε 4 μορφές Αφασίας:

  •  Τύπου Broca: Η Αφασία τύπου Broca ή αλλιώς Κινητική χαρακτηρίζεται από περιορισμένη ικανότητα έκφρασης προφορικού λόγου, περιορισμένο λεξιλόγιο και μετρίου βαθμού δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας, γεγονός που οδηγεί συχνά σε δυσκολία στην επικοινωνία. Ο ασθενής σε πολλές περιπτώσεις είναι ικανός να διαβάζει, αλλά έχει δυσκολίες στη γραφή.
  • Τύπου Wernicke: Η Αφασία τύπου Wernicke ή αλλιώς Αισθητική χαρακτηρίζεται από ελλιπή ικανότητα του ασθενούς να καταλαβαίνει τη σημασία των λέξεων που παράγει. Παρατηρείται ταχεία εκφορά της γλώσσας με παραφασίες( η χρησιμοποίηση αντί της σωστής μιας άλλης λέξης), νεολογισμούς( η χρήση λέξεων που δεν υπάρχουν καν). Μερικοί ασθενείς με Αφασία τύπου Wernicke μιλούν ακατάπαυστα, παρατηρείται η λεγόμενη ‘γλωσσική σαλάτα’, ενώ δεν δείχνουν να έχουν επίγνωση της διαταραχής επικοινωνίας. Η κατανόηση του λόγου είναι εντόνως επηρεασμένη. •
  • Ανομική αφασία: Κύριο σύμπτωμα της ανομικής Αφασίας είναι η δυσκολία εύρεσης των σωστών λέξεων κατά την εκφορά προφορικού λόγου, κυρίως κατά την κατονομασία αντικειμένων. Η κατανόηση καθώς και η γραφή και η ανάγνωση είναι ανεπηρέαστες. •
  • Γενική Αφασία: Η Γενική Αφασία είναι η σοβαρότερη μορφή αφασίας, κατά την οποία ο ασθενής αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τόσο κατά την εκφορά όσο και κατά την κατανόηση του προφορικού λόγου. Επίσης, δεν μπορεί να γράψει ή να διαβάσει.

 

Αφασία

Αφασία

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ Η Αφασία είναι μί...

Διαβάστε
Αλαλία

Αλαλία

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΑΛΙΑ – ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ Α...

Διαβάστε
Αυτισμός

Αυτισμός

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ   LINKS http://el.wikipedia.o...

Διαβάστε
Καθυστέρηση εξέλιξης λόγου

Καθυστέρηση εξέλιξης λόγου

...

Διαβάστε
Διαταραχές φωνής

Διαταραχές φωνής

...

Διαβάστε
Δυσαρθρία

Δυσαρθρία

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ Η δυσαρθρία είν...

Διαβάστε
Δυσαριθμισία

Δυσαριθμισία

...

Διαβάστε
Δυσγραφία

Δυσγραφία

...

Διαβάστε
Δυσλεξία

Δυσλεξία

...

Διαβάστε
Δυσορθογραφία

Δυσορθογραφία

...

Διαβάστε
Δυσφαγία

Δυσφαγία

...

Διαβάστε
Δυσφασία

Δυσφασία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΦΑΣΙΑ Πρόκειται για μια ...

Διαβάστε
Ταχυλαλία

Ταχυλαλία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΛΑΛΙΑ Ταχυλαλία είναι ...

Διαβάστε
Τραυλισμός

Τραυλισμός

...

Διαβάστε
Φωνολογικές Διαταραχές

Φωνολογικές Διαταραχές

...

Διαβάστε