Ταχυλαλία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΛΑΛΙΑ

Ταχυλαλία είναι μία διαταραχή της ροής του λόγου. Η ομιλία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ταχύτητα, χωρίς παύσεις, ενώ η άρθρωση δεν είναι καθαρή. Στην επιθυμία για ολοκλήρωση της φράσης, το άτομο με ταχυλαλία συχνά κόβει τις τελευταίες συλλαβές των λέξεων με αποτέλεσμα η ομιλία του να μην γίνεται κατανοητή από άλλους και η επικοινωνία να καθίσταται δύσκολη.

 

ΑΙΤΙΑ

Τα κύρια αίτια της ταχυλαλίας είναι:

 • Λανθασμένες συνήθειες επικοινωνίας
 • Μη φυσιολογική λειτουργία των κεντρικών μηχανισμών της γλώσσας
 • Κιναισθητικές σωματικές κινητικές και ακουστικές ανωμαλίες
 • Πρώιμες κεντρικές βλάβες και επίδραση φυσικών παραγόντων
 • Μπορεί να συνυπάρχει με τον τραυλισμό

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η ταχυλαλία μπορεί να εμφανιστεί στην προσχολική και σχολική ηλικία.

Τα κύρια συμπτώματα (χαρακτηριστικά) της ταχυλαλίας είναι:

 • Ημιτελείς προτάσεις, όπου αλλάζουν ή παραλείπονται φωνήματα, συλλαβές ακόμα και λέξεις.
 • Γρήγορος ρυθμός ομιλίας
 • Ασαφή όρια των λέξεων
 • Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν και στο γραπτό λόγο με τη μορφή «άστατου” κειμένου με παράλειψη ή παραποίηση γραμμάτων και λέξεων
 • Βιαστικές και απότομες κινήσεις του σώματος
 • Περιορισμένη χρήση συμφώνων και παραποιημένη φορά φθόγγων
 • Αφηρημάδα και μειωμένη προσοχή
 • Επαναδιατύπωση λέξεων ή και φράσεων

Τέλος, δε πρέπει να συγχέουμε την ταχυλαλία με τη «καθαρή ταχυλαλία” η οποία είναι χαρακτηρίζεται από ρέουσα και χωρίς εμπόδια ομιλία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Επειδή συνήθως η ταχυλαλία συνυπάρχει με άλλες διαταραχές όπως ο τραυλισμός, κρίνεται απαραίτητη η διαφοροποίηση του από το λογοθεραπευτή προτού ξεκινήσει η θεραπεία του.  Η αντιμετώπιση από το λογοθεραπευτή είναι ένας συνδυασμός εκπαιδευτικών και ψυχολογικών ασκήσεων.

 • Η καταγραφή και αναπαραγωγή της ομιλίας ενός ατόμου με ταχυλαλία βοηθάει στο να κατανοήσει το ίδιο το άτομο τη δυσαρμονία της ομιλίας/συμπεριφοράς του,  να προσπαθήσει να την ελέγξει και να υιοθετήσει ένα νέο τρόπο ομιλίας.
 • Συνδυασμός του λόγου με ρυθμικές κινήσεις.
 • Θα πρέπει να βοηθηθεί το άτομο με ταχυλαλία να σκέφτεται πρώτα και μετά να μιλά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Λόγο…θεραπείες

Αφασία

Αφασία

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ Η Αφασία είναι μί...

Read More
Αλαλία

Αλαλία

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΑΛΙΑ – ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ Α...

Read More
Αυτισμός

Αυτισμός

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ   LINKS http://el.wikipedia.o...

Read More
Καθυστέρηση εξέλιξης λόγου

Καθυστέρηση εξέλιξης λόγου

...

Read More
Διαταραχές φωνής

Διαταραχές φωνής

...

Read More
Δυσαρθρία

Δυσαρθρία

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ Η δυσαρθρία είν...

Read More
Δυσαριθμισία

Δυσαριθμισία

...

Read More
Δυσγραφία

Δυσγραφία

...

Read More
Δυσλεξία

Δυσλεξία

...

Read More
Δυσορθογραφία

Δυσορθογραφία

...

Read More
Δυσφαγία

Δυσφαγία

...

Read More
Δυσφασία

Δυσφασία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΣΦΑΣΙΑ Πρόκειται για μια ...

Read More
Ταχυλαλία

Ταχυλαλία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΛΑΛΙΑ Ταχυλαλία είναι ...

Read More
Τραυλισμός

Τραυλισμός

...

Read More
Φωνολογικές Διαταραχές

Φωνολογικές Διαταραχές

...

Read More